Advert
Advert
Advert

Kademeli Normalleşmenin 3.Etap Genelgesi

Kademeli Normalleşmenin 3.Etap Genelgesi
Kademeli Normalleşmenin 3.Etap Genelgesi Çanakkale İnternet Medya
Bu içerik 944 kez okundu.
Advert

İçişleri Bakanlığı 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesi gereği; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmasına.

 1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmamasına.

İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ile 01.06.2021 tarih ve  6 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülmesine.

 1. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

2.2­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstermesine,

2.3­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların kaldırılmasına,

2.4­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt,  taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona ermesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine,

2.5­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermesine,

2.6­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesine,

2.7­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

2.8­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmamasına.

 1. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

   Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

3.1­ STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3.2­ Nikah ve Düğün merasimlerinde;

­Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine,

­Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar yapılabilmesine,

­Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,

­ Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,

­ Köy düğünlerine ve sokak düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine,

­ Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerinin ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra yapılabilmesine,

-Yiyecek/içecek ikramının yapılacağı köy-sokak düğünü/ sünnet/ nişan/ kına/ toplantı vb. etkinliklerde kullanılacak servis malzemelerinin (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında yıkanmasına, bulaşık makinesinin olmadığı durumlarda tek kullanımlık servis malzemelerinin (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) kullanılmasına,

3.3­ Konser,  festival,  gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare,  kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla yapılabilmesine.

 1. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4.2­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına.

 1. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5.1­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,

5.2­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerdefiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasına,

5.3­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına.

 1. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

6.1­ 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen temel usul ve esaslar doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarında hâlihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren Valiliğimizce belirlenecek normal mesai düzenine geri dönülmesine.

 1. PAZAR YERLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER   

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri için 01.06.2021 tarih ve 6 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında getirilen kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,

 • Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtaların araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine,
 • Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmasına.
 1. GENEL ESASLAR

8.1­Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8.2­Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilmiş COVİD-19 denetim ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,

8.3­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar,  tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;

 • Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
 • Basınyayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
 • Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#çanakkale #içişleribakanlığı #kademeli #normalleşme #genelge #ilumumihıfzıssıhhakurulu gündem #haber #çanakkalevaliliği
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Mutluay, Halk Oyunları Ekibini Ağırladı
Mutluay, Halk Oyunları Ekibini Ağırladı
Kedi Köyü Sakinleri Sağlık Kontrolünden Geçti
Kedi Köyü Sakinleri Sağlık Kontrolünden Geçti