Advert
Advert
Advert

ÇOMÜ’de Hizmet Araçlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında merkezi garaj uygulamasına geçildi.

ÇOMÜ’de Hizmet Araçlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri
ÇOMÜ’de Hizmet Araçlarına Yönelik Tasarruf Tedbirleri Çanakkale İnternet Medya
Bu içerik 303 kez okundu.

Merkezi garaj uygulamasına geçiş ile ilgili ÇOMÜ’den yapılan açıklamada;

“30/06/2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. 17/07/2023 tarihli 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinde ise "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 2021 ve 2022 yılı sayıştay denetim raporları ile 2023 iç denetimi sonucu üniversitemiz birimlerinde hizmet tahsisli olarak kullanılan araçların etkin ve ekonomik olarak kullanılmadığı saptanmıştır. Üniversitemizin resmi taşıtları ile hizmet alımı suretiyle edindiği taşıtların denetlenmesi neticesinde taşıt kanunu ve tasarruf tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı davranıldığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Hesap Verme Zorunluluğu” başlıklı 8. Maddesinde ise; Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu önemle vurgulanmaktadır.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tahsis edilmiş olan hizmet araçlarının mesai harici ve özel işlerde kullanımının önüne geçilmesi ile taşıt ve sarf malzemesi harcamalarda etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlanması amacıyla, 13/11/2023 Pazartesi günü itibarıyla hizmet tahsisli tüm taşıtların tahsisinin iptaline ve bu tarih itibarıyla hizmet içi günlük kullanım ilkesine dayalı merkezi garaj uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir. Anılan tarih itibarıyla tüm birimlerimizde hizmet amaçlı taşıt tahsisinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen çevrimiçi taşıt talep sistemi yoluyla günlük olarak gerçekleştirmesi uygulamasına geçilecektir” ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

 

#çanakkale #çomü #çomürektörü #cüneyterenoğlu #merkezigaraj #uygulama #tasarruj #tedbir haber
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Kışlak Mücadelesi Çalışmaları Yürütülüyor
Kışlak Mücadelesi Çalışmaları Yürütülüyor
Öğrenci Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti
Öğrenci Kulüpleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti